Политика за поверителност

Защита на личните данни

Във връзка с изпълнение на дейността си посредством уеб сайта  www.aralinguabg.com  „АраЛингуа“ ЕООД със седалище и адрес на управление България, гр. Пловдив,ж.к.“Тракия“, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Личните данни, които дружеството събира са сведени до абсолютно необходимия минимум, с който да може да бъде изпълняван предмета на дейност на компанията и да бъде осъществявана обратна връзка с клиенти и посетители на сайта.

 Съгласно Регламент на ЕС 2016/679, ЗЗЛД Ви молим да изразите конкретно и недвусмислено указание дали да продължим да съхраняваме и употребяваме Вашите лични данни или данните Ви да бъдат изтрити.

Кои лични данни събираме и с каква цел?

Имена – при записване за курс, при заявка за обратна информация по email. Използваме информацията за идентифицирането Ви във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес и при издаване на фактури на Ваше име и по Ваша заявка.

Телефонен номер – при записване за курс, при заявка за обратна информация по мейл или телефон. Използваме информацията за контакт във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес, за обратна връзка по време на провеждане на обучениятa.

Е-mail адрес – при записване за курс, при заявка за обратна информация по email.Използваме информацията за контакт във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес, за обратна връзка по време на провеждане на обученията и промоционална информация за предлаганите от фирмата услуги.

Личните данни, които предоставяте на сайта:

  • НЕ се предоставят на трети лица;
  • НЕ се използват за профилиране;
  • НЕ се  използват за директен маркетинг;

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

  • да искате достъп до личните данни;
  • да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
  • да правите възражения срещу обработването на данните;
  • право на преносимост на данните. 

  

Когато изпратите запитване чрез контактните форми намиращи се на сайта www.aralinguabg.com  Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

 

Здравка Иванова,

„АраЛингуа“ЕООД